Loading...
बालक हराएको सुचना: तपाइको एक सेयर हराएको बाबू भेटिन सक्छन

सुचना यो बालक हिजो २०७४।०४।१२ गते सरस्वती स्कुल क्षेत्रपाटी बाट हराएको हुनाले कसैले देखेमा कृपया पुलिस वा फोटोमा लेखेको मो.नं.मा ९८५१२०११७७ मा खवर गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो कुनै दिन आफुलाई पनि पर्न सक्छ त्यसैले तपाईको आफ्नो वाल, फेसबुक पेज र धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर गरि हराएको बच्चालाई आफ्नो आमा बुबासँग भेटाउन सहयोग गरिदिनु होला ।

सुचना यो बालक हिजो २०७४।०४।१२ गते सरस्वती स्कुल क्षेत्रपाटी बाट हराएको हुनाले कसैले देखेमा कृपया पुलिस वा फोटोमा लेखेको मो.नं.मा ९८५१२०११७७ मा खवर गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो कुनै दिन आफुलाई पनि पर्न सक्छ त्यसैले तपाईको आफ्नो वाल, फेसबुक पेज र धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर गरि हराएको बच्चालाई आफ्नो आमा बुबासँग भेटाउन सहयोग गरिदिनु होला ।

सुचना यो बालक हिजो २०७४।०४।१२ गते सरस्वती स्कुल क्षेत्रपाटी बाट हराएको हुनाले कसैले देखेमा कृपया पुलिस वा फोटोमा लेखेको मो.नं.मा ९८५१२०११७७ मा खवर गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो कुनै दिन आफुलाई पनि पर्न सक्छ त्यसैले तपाईको आफ्नो वाल, फेसबुक पेज र धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा सेयर गरि हराएको बच्चालाई आफ्नो आमा बुबासँग भेटाउन सहयोग गरिदिनु होला ।

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *